Šri Šrimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

ŠRIMAT-BHAGAVATAM

Disharmonijos žmonių visuomenėje priežastis – bedievė civilizacija. Yra Dievas, Visagalis, Vienintelis visa ko šaltinis, iš kurio viskas kyla ir atsiranda, kuris viską palaiko ir į kurį viskas grįžta atilsio. Materialus mokslas nesėkmingai stengiasi atrasti kūrinijos šaltinį. Bet faktas yra tas, kad pirminis ir vienintelis visa ko kas buvo, yra ir bus šaltinis, yra Dievas. Šis pirminis šaltinis yra autoritetingai, argumentuotai bei racionaliai paaiškintas puikiojoje Srimad Bhagavatam.

Srimad Bhagavatam yra transcendentinis mokslas ne tik pirminiam visa ko šaltiniui pažinti, bet taip pat pažinti mūsų ryšį su Juo ir mūsų pareigą tobulinant žmonių visuomenę šių tobulų žinių plotmėje.

Tai galingas skaitinys, padėsiantis skaitytojui pažinti Dievą. Srimad Bhagavatam, tai pats Dievas, tai literatūrinis Dievo įsikūnijimas.

Knygos Autorius

Šrila Prabhupada

Jo Dieviškoji Kilnybė A.Č. Bhaktivedanta Svamis, plačiau žinomas Šrilos Prabhupados vardu, pelnė pasauline šlovę po to, kai 1965 metais atvyko j Ameriką. Prieš išvykdamas iš Indijos jis buvo parašęs tris knygas ir įšventi­nęs tik vieną mokinį. Per kitus dvylika metų jis parašys daugiau nei šešias­dešimt knygų ir duos įšventinimą daugiau nei keturiems tūkstančiams mokinių. Prieš Prabhupadai paliekant Indiją, vargu ar kas tikėjo, kad jam pavyks įgyvendinti savo viziją ir įkurti pasaulinę Krišnos bhaktų organizaci­ją. Bet štai vos per dešimtį metų jis įkuria Tarptautinę Krišnos sąmonės bendriją, kurios veiklai pats vadovauja, ir pastato daugiau nei šimtą šven­tyklų įvairiose pasaulio šalyse.

Prieš išplaukdamas į Ameriką, Prabhupada niekada nebuvo užsienyje, tačiau per paskutiniuosius dvylika gyvenimo metų jis ne sykį apkeliauja pasaulį, propaguodamas Krišnos sąmonės filosofiją.
Nors gali atrodyti, kad didžiausias Šrilos Prabhupados nuopelnas pa­sauliui – dvasinio sąmonės perversmo sukėlimas – sietinas su paskuti­niaisiais jo gyvenimo metais, šiam žygdarbiui jis ruošėsi visus šešiasde­šimt devynerius metus. Ir nors amerikiečiams Prabhupados pasirodymas ir jo mokymas buvo naujas ir nepažįstamas reiškinys – „Jis atsirado kaip džinas iš Aladino lempos”, – iš tikrųjų Prabhupada buvo ištikimas ilga­amžės kultūros tradicijų atstovas.

Šrila Prabhupada gimė 1896 metų rugsėjo pirmą dieną Indijoje, Kal­kutos mieste. Tikrasis jo vardas – Abhajus Caranas De. Jo tėvas Gouras Mohanas De vertėsi audinių prekyba, motina buvo vardu Radžani. Laiky­damiesi bengalų tradicijų, tėvai paprašė astrologo sudaryti vaiko horosko­pą ir labai nudžiugo išgirdę, kad jų sūnaus laukia šviesi ateitis. Maža to, astrologas išpranašavo, kad, sulaukęs septyniasdešimties, Abhajus nuke­liaus anapus vandenyno, taps žymiu religijos skelbėju ir pastatys šimtą aštuonias šventyklas.

{

Tekstas

– Šrimat-Bhagavatam

Artėjantys renginiai

Bhagavad-Gita studijos

Norėdami daugiau sužinoti apie vedinę filosofiją maloniai kviečiame atvykti į vieną iš mūsų organizuojamų artėjančių paskaitų Panerių g.187, Kaune arba stebėti vykstančias paskaitas internetu tiesioginės transliacijos metu.

Renginiai vyksta

Kiekvieną dieną

El.paštas pasiteirauti

Mus rasite

Panerių g.187, Kaune