Valdas Prabhu – Bhagavad Gita ir gyvenimas (2017.05.06)