Tomas pr. – Šrimad Bhagavatam 2.9.26 (2018.01.25 )