Tomas Pr. – Šrimad Bhagavatam 2.9.23 (2018.01.23 )