Tomas Pr. – Šrimad Bhagavatam 2.9.21. (2018.01.18 )