Šankara Pandit – Sekmadieninė programa (2016.08.21)