Šankara Pandit – Sekmadieninė programa (2017.01.22)