Bhakti Šaran Šanta Maharadžas – Sekmadieninė programa (2015.12.27)