Ekačakra Pr. – Bhagavad Gita ir gyvenimas (2016.01.22)