Bhakti Šaran Šanta Maharadžas – Sekmadieninė programa (2017.09.24)