Bhakti Šaran Šanta Maharadžas – Sekmadieninė programa (2016.10.02)