Bhakti Šaran Šanta Maharadžas – Sekmadieninė programa (Bhagavad-Gita 18.66)