Bhakti Šaran Šanta Maharadžas – Gyvenimo tikslas (Šrimad Bhagavatam 2.7.19)