Arindama Pr. – Sekmadieninė programa (Bhagavad-Gita 3.10)