Arindama Pr.- Sekmadieninė programa ( 2016.10.09 )