Arindama Pr. – Sekmadieninė programa (Bhagavad-Gita 18.57-58)