BHAGAVAD GĪTĀ IR GYVENIMAS

BHAGAVAD GĪTĀ IR GYVENIMAS

Laikas 07:45

liepos 2, 2016

Viešpats Krišna visų pirma nužengia į žemę tam, kad primintų tikrąjį gyvenimo tikslą, kai žmogus jį užmiršta. Tačiau netgi tada iš daugelio prabudusių atsirastų gal tik vienas žmogus, kuris visa savo esybe suvoktų, kokia jo padėtis,- štai jam ir pasakojama ,,Bhagavad-Gita“.

Kas gi iš tiesų yra ,,Bhagavad-Gita“? ,,Bhagavad-Gitos“ tikslas – išgelbėti žmoniją nuo neišmanymo, kurio priežastis – materiali būtis.

Paskaitą skaitys: Alius Prabhu

Renginys nemokamas

,,Kur yra Krišna, visų mistikų valdovas, ir kur didysis lankininkas Arjuna – ten, be abejonės, bus turtai, pergalė, nepaprasta galia ir dora.“  Bhagavad-Gita 18.78

Krisna_instruisant_Arjuna